Ehdot

Peruutukset viimeistään 14 pv ennen tapahtumaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista pidätämme 50% osallistumismaksusta.

 

 

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Hyvinvointi Vipsu asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE Laatimispäivä 08.01.2021

REKISTERIN NIMI – Hyvinvointi Vipsu asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvointi Vipsu
puh. 0407254446

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
– Sopimuksen tietojen kerääminen
– Suoramarkkinointi

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tilausjärjestelmään merkitään seuraavat tunniste- ja perustiedot:
yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)
henkilön nimi, henkilötunnus
kunta
posti- ja käyntiosoite
tieto ostetusta/vuokratusta palvelusta/tuotteesta ja vuokrauksen/oston ajankohta

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
– Kaikki tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Hyvinvointi Vipsu voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulko-puolelle. Henkilötietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää Hyvinvointi Vipsun markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys on päättynyt.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköinen aineisto Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu.
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

REKISTERÖIDYN KIELTO-, TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen:

Hyvinvointi Vipsu
TAMPERE

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.Henkilötietolaki (523/1999) 10 §